FA2000, FREDERIKSBERG ALLIANCEN 2000

 

 

 

 

 

SPONSORER 

 

 

 

 

Danish_FB_FindUsOnFacebook-320.png

 

Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til FA 2000’s ordinære generalforsamling, torsdag d. 28. marts 2019, kl. 18.30 i Frederiksberghallens mødelokale 4 og  FA 2000’s klublokale.

 

Dagsorden

 

1) Valg af dirigent. 

 

2) Beretning om klubbens virksomhed. 

 

3) Fremlæggelse af reviderede regnskaber for 2018 til godkendelse, samt forelæggelse af budget 2019.

 

4)    A. Valg jf. vedtægternes §13, om valg i ulige år for en

       2-årig periode: 

       -På valg er kasserer Henrik Theil, villig til genvalg.

       B. Valg jf. vedtægternes §13, om valg for en

       1-årig periode. 

       -På valg er ”Ungdomsformand”, hidtil varetaget

       af Liv Gish

       -På valg er seniorrepræsentant John Stevns Henriksen

       -På valg er pige/damerepræsentant

       Lillian Wester-Andersen. 

       Lillian og John er villige til genvalg og bestyrelsen

       indstiller Liv Gish til posten som ungdomsrepræsentant.

 

5) Valg af 2 interne revisorer, for en 1-årig periode, jf. vedtægternes §13. Nuværende revisorer er Torben Heding Andersen og Peter Møller Pedersen og begge er villige til genvalg.

 

6) Forslag fra bestyrelsen jf. vedtægternes §12 

 

7) Indkomne forslag fra medlemmerne jf. vedtægternes §12

 

8) Fastsættelse af kontingent for sæsonen 2020 efter indstilling fra bestyrelsen.

 

9) Eventuelt, herunder orientering om fremtidigt arbejde og eventuelle projekter i FA 2000.

 

Der vil blive foretaget lodtrækning blandt de fremmødte om vingave mellem hvert punkt. Efter endt GF, vil FA 2000 være vært for smørrebrød og lidt til at skylle det ned med. 

 

Tilmelding til GF er kun nødvendig hvis du ønsker at spise med og skal ske på kontor@fa2000.dk eller Stevns@fa2000.dk. Sidste frist er mandag d. 25. marts 2019.

 

 

 

 

Årsberetningen kan læses her 2018

 

Tidligere årsberetninger

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

 

/Hovedbestyrelsen

 

BOLD.DK

Copyright © 2009 - FA 2000 - Frederiksberg Alliancen