FA2000, FREDERIKSBERG ALLIANCEN 2000

 

 

 

 

 

SPONSORER 

 

 

 

 

Danish_FB_FindUsOnFacebook-320.png

 

Alvorlig fare ved at gĂĄ ind pĂĄ byggepladsen

Kære medlemmer

 

Entreprenøren fortæller at hegnet ind til byggepladsen på Jens Jessensvej er blevet forceret ved flere lejligheder, for at hente bolde, som er blevet skudt ind på pladsen. Ved nogle lejligheder endda med vold, hvor hegnet er blevet ødelagt for at komme igennem.

 

Det er forbundet med STOR fare at færdes på byggepladsen som uvedkommende. Der er store dybe og uafmærkede huller, der er blotlagte ledninger og der kører store maskiner rundt.

 

Såvel entreprenøren som FIU ser med stor alvor på dette, da vi på ingen måde kan acceptere en ulykke, der kunne være undgået ved en smule omtanke. Derfor vil fremtidig færden på byggepladsen blive efterforsket vha. egen og entreprenørens overvågning og om nødvendigt vil politiet blive inddraget i efterforskningen.

 

Hvis ikke færdsel på byggepladsen ophører umiddelbart, vil det være nødvendigt at opsætte ekstra hegn mellem kunstgræsbaner og byggepladsen, hvilket vil medføre mindre plads på banerne, der hvor der er hegn. Det er en løsning, som ingen af os kan være tjent med.

 

Vi skal igen gøre opmærksom på, at de som arbejder på byggepladsen samler løse bolde sammen og de bliver med jævne mellemrum afleveret på halkontoret, hvor de kan hentes.

Med denne meddelelse er det vores overbevisning, at I som klubber tager dette lige så seriøst, som vi gør.


Med venlig hilsen

Jan Schlüter
Halinspektør
Frederiksberghallerne

 

BOLD.DK

Copyright © 2009 - FA 2000 - Frederiksberg Alliancen