ÔĽŅ FA2000, FREDERIKSBERG ALLIANCEN 2000

 

 

SportMaster Frb

 

 

 

SPONSORER 

 

 

 

 

Danish_FB_FindUsOnFacebook-320.png

 

Indkaldelse og årsberetning

Indkaldelse til FA 2000 ordinær generalforsamling torsdag d. 1. marts 2018 kl. 18.30 i Frederiksberg - hallens mødelokale 4 og FA 2000 klublokale.


Dagsorden:
1) Valg af dirigent.

 

2) Beretning om klubbens virksomhed.

 

3) Fremlæggelse af reviderede regnskaber for 2017 til godkendelse, samt forelæggelse af budget 2018.

 

4) Valg jf. vedtægternes § 13, om valg i lige år for en 2- årig periode:

På valg er: 

Formand Jan Busk - villig til genvalg. 


Supplant Kennie Larsen - villig til genvalg.


Valg jf. vedtægternes § 13, om valg for en 1 - årig periode.
På valg er:

Ungdomsformand Carl Christian Lindgren - ikke villig til genvalg. 

Senior - repræsentant John Stevns Henriksen - villig til genvalg. 

Pige/dame - repræsentant Lillian Wester - Andersen - villig til genvalg.

 

5) Valg af 2 interne revisorer, for en 1 - årig periode jf. vedtægternes § 13.
Nuværende revisorer er Torben Heding Andersen og
Peter Møller Pedersen og begge er villige til genvalg.

 

6) Forslag fra bestyrelsen jf. vedtægternes § 12

 

7) Forslag fra medlemmerne jf. vedtægternes § 12 *

 

8) Fastsættelse af kontingent for sæsonen 2019 efter indstilling fra bestyrelsen.

 

9) Eventuelt, herunder orientering om fremtidigt arbejde og eventuelle projekter i FA 2000.

 

*Forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde senest 6 dage før generalforsamlingen.

 

Der vil blive foretaget lodtrækning blandt de fremmødte om vingave mellem hvert punkt. Efter endt GF, vil FA 2000 være vært for smørrebrød og lidt til at skylle det ned med.


Tilmelding til GF er kun nødvendig såfremt du ønsker at spise med og skal ske på kontor@fa2000.dk eller stevns@fa2000.dk Seneste tilmelding er mandag d. 26. februar 2018.

 

Årsberetninger, kan læses via nedenstående links:

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

 

/Hovedbestyrelsen

 

BOLD.DK

Copyright © 2009 - FA 2000 - Frederiksberg Alliancen